http://yume.vn/news/thoi-su-kinh-te/thoi-su-phap-luat/thi-diem-tuyen-di-bo-quanh-ho-guom.35A8A24B.html
Thí điểm tuyến đi bộ quanh Hồ Gươm

Advertisements