http://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/lich-su-kien-truc/717-65-nam-nhin-lai-hoi-kts-viet-nam-voi-nhung-cong-trinh-dau-an-qua-nam-thang.html
65 NĂM NHÌN LẠI – HỘI KTS Việt Nam – Những công trình dấu ẫn qua năm tháng (P1)

Advertisements