SEN TRĂM CÁNH HỒNG (SEN HƯƠNG, SEN HỒ TÂY)
Chùm ảnh 3: ĐOÀN ĐỨC THÀNH


Advertisements