http://www.youtube.com/watch?v=qT-OnuHLQiY
Chấn động nhà ngoại cảm chôn xương vụn và xương động vật giả là hài cốt liệt sĩ

Advertisements