ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÃ QUA ĐỜI 18H9 PHÚT TỐI NAY, NGÀY 04/10/2013, THỌ 103 TUỔI (25/8/1911 – 04/10/2013).
BIẾT ƠN NGƯỜI
VĨNH BIỆT NGƯỜI
Hà Nội, tối ngày 4-10-2013
ĐĐT

Advertisements