KTS ĐOÀN ĐỨC THÀNH TUYÊN BỐ: KHÔNG HỀ THAM GIA NHÓM VẬN ĐỘNG NGƯỜI LÀM CHỦ TỊCH HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM KHÓA TỚI

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Tên tôi là KTS Đoàn Đức Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội KIến trúc sư Việt Nam khóa V & khóa VI, nguyên Phó tổng biên tập các tạp chí: Kiến trúc, Kiến trúc Nhà Đẹp, Kiến trúc Miền Trung và Tây Nguyên, xin tuyên bố như sau:
Gần đây, tôi thấy xuất hiện trên Facebook Yêu Bóng Đá có trang mục: “Ủng hộ GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam” trong đó có 42 thành viên của Nhóm công khai, danh sách này có tên tôi, chủ Facebook Đoàn Đức Thành.
Quan điểm của tôi là tất cả Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam nên giữ gìn truyền thống tốt đẹp trong 65 năm qua của Hội là các Ủy viên Ban Chaaos hành và lãnh đạo Hội đều do Đại hội toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt tín nhiệm bầu phiếu kín và không vận động ngầm hoặc công khai nào trước đó.
Để tránh hiểu lầm, gây mất đoàn kết, tôi tuyên bố:
– KTS Đoàn Đức Thành không hề tham gia nhóm vận động nào cho Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khoa tới.
– Chủ Facebook Yêu Bóng Đá gỡ bỏ ngay tên tôi là thành viên của Nhóm công khai mà không hề được phép của tôi.

Hà Nội, ngày 30 -7-2013
KTS ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Advertisements