PHÁT HIỆN Ở THÀNH NHÀ HỒ: NHỮNG VIÊN BI ĐÁ NÀY CHÍNH LÀ NHỮNG VIÊN ĐẠN

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: "Hiện nay, ở cổng thành Nam nhà Hồ có trưng bày một số viên bi đá và thuyết minh rằng những viên bi này kết hợp với những con lăn gỗ để vận chuyển những khối đá theo đường bộ, dùng trâu bò và voi kết hợp với người để kéo đá từ nơi khai thác đưa về thành. Theo tôi, đây cũng không có cơ sở khoa học. Vì cả vùng xung quanh thành nhà hồ là đầm lầy, nước nhiều, không lẽ lại làm đường kiên cố khó vận chuyển, trong khi vận chuyển bằng đường thủy tiện lợi và nhanh hơn nhiều. Vì vậy những viên bi đá này chính là những viên đạn bắn từ trên mặt thành xuống quân thù xâm lược".(trích trong bài viết từ năm 2011 của KTS Đoàn Đức Thành: http://my.opera.com/doanducthanh/blog/2011/09/08/di-tim-dau-vet-ve-da-xay-dung-thanh-nha-ho)
Quan điểm trên đã được minh họa thêm bằng bài viết mới đây:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/02/kho-dan-da-co-duoi-chan-thanh-nha-ho/

Advertisements