THĂM CHÚC TẾT ĐẠI THƯ PHÁP NGUYỄN VĂN BÁCH

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Từ ngày học thư pháp, Đoàn Đức Thành và KTS Nguyễn Trung thường hay đến thăm đại thư pháp Nguyễn Văn Bách vào mỗi dịp Tết hàng năm. Ngày mồng 3 Tết Quý Tỵ (12-2-2013)hai bác cháu lại rủ nhau chúc Tết cụ. Năm nay cụ đã bước vào tuổi 89. Sau đó, chúng tôi ra "Chợ Chữ" ở ngòaj bức tường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách và KTS Đoàn Đức Thành (2013). Ảnh: Nguyễn Trung. …

* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách (2013). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách (# Tết Quý Tỵ). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách và KTS Nguyễn Trung. Ảnh: Đoàn Đức Thành. * Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách và KTS Đoàn Đức Thành. Ảnh: Nguyễn Trung.* Đại thư pháp gia Nguyễn Văn Bách và KTS Nguyễn Trung. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements