ĐOÀN ĐỨC THÀNH QUA MẮT NHÌN CÁC HỌA SĨ

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Tết Quý Tỵ, Đoàn Đức Thành gặp một số họa sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Hà Nội tại phố "Ông Đồ" như Phạm Quang Huynh, Nguyễn Quang Thu, Lê Dũng Cường, Vũ Đình Đĩnh, Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Xuân Hoàng,… các anh đã vẽ ký họa tặng một số bức chân dung.* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Phạm Quang Huynh.* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Nguyễn Quang Thu.* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Lê Dũng Cường. …

* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Nguyễn Xuân Hoàng.]* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Nguyễn Văn Hổ.* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Vũ Đình Đĩnh.* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Phạm Quang Huynh (2).* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Nguyễn Xuân Hoàng (2).* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Nguyễn Văn Hổ (2).* Đoàn Đức Thành qua mắt nhìn HS Phạm Quang Huynh (3).* Nhà thư pháp Lê Thanh Hải, KTS Nguyễn Trung, KTS Đoàn Đức Thành, HS Vũ Đình Đĩnh, HS Nguyễn Quang Thu.* KTS-HS Phạm Quang Huynh, KTS Đoàn Đức Thành, HS Trần Văn Đốc, KTS Trần Phúc Nhạc.* HS Lê Dũng Cường và bức ký họa Đoàn Đức Thành.

Advertisements