SƯƠNG SỚM HỒ GƯƠM

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Vào mùa đông, Hà Nội có nhứng buổi sáng trời mù sương. Vào thời điểm đó tháp rùa soi bóng nước lung linh, Hồ Gươm rất đẹp. Chỉ cần thêm chút tiền cảnh nữa – mà tiền cảnh thì rất sẵn, cây cối hoa lá và con người ven hồ – là bức ảnh có hồn. Xin giới thiệu chùm ảnh Đoàn Đức Thành vừa chụp trong những ngày mù sương đầu năm 2013. * Sương sớm Hồ Gươm 1. Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

* Sương sớm Hồ Gươm 2. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 3. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 4. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 5. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 6. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 7. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sương sớm Hồ Gươm 8. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 9. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 10. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 11. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 12. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 13. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 14. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 15. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 16. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 17. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 18. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 19. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 20. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 21. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 22. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 23. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 24. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sương sớm Hồ Gươm 25. Ảnh: Đoàn Đức Thành.