嘆花

自是尋春去校遲,
不須惆悵怨芳時。
狂風落盡深紅色,
綠葉成陰子滿枝。

THÁN HOA

Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,
Bất tu trù trướng oán phương thì.
Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,
Lục diệp thành âm tử mãn chi.
ĐỖ MỤC

Dịch nghĩa:

THAN TIẾC CHO HOA (1)

Từ thuở ấy đi tìm hương xuân, nay tính lại thì đã muộn rồi,
Cũng đừng nên đau xót hờn giận mùa thơm.
Cơn gió dữ thổi rụng hết hoa màu hồng thắm,
Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.

Chú thích:
(1) Về bài thơ này, sách "Thái bình quảng ký" có ghi một câu chuyện như sau: Có một lần Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô bé rất xinh đẹp nhưng mới hơn mười tuổi. Đỗ bèn hẹn với mẹ cô bé rằng: "Đợi tôi mười năm, nếu tôi không về được thì hẵng gả cô bé". Mười bốn năm sau, Đỗ Mục mới về làm thứ sử Hồ Châu, cô bé đính ước ngày trước đã lấy chồng được ba năm, sinh hai con. Đỗ Mục than tiếc và làm bài thơ này. Câu chuyện trên vị tất đã có thật, nhưng bài thơ quả là mượn hoa để ví với người, là một giai tác thở than cho tình yêu không được toại nguyện.

Dịch thơ:

TIẾC HOA

Thuở ấy tìm hương lỡ muộn mằn
Nỗi buồn chẳng dám trách mùa Xuân
Bão giông rụng hết hoa hồng thắm
Còn chút lá xanh trái trĩu cành.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


THAN TIẾC CHO HOA

Thuở ấy tìm hương muộn đã đành
Xin đừng đau xót giận mùa xanh
Gió cuồng thổi rụng hoa nồng thắm
Lá biếc xum xuê trái trĩu cành.
LÊ NGUYỄN LƯU dịch thơ.

Từ ấy tìm xuân lỡ muộn tình,
Trách gì hương sắc vội qua nhanh.
Gió cuồng rụng hết hoa hồng thắm,
Bóng lá rờn xanh quả trĩu cành.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Tự giận tìm hoa muộn phải đành
Bao năm chưa thấy sắc hương thanh
Gió lay hoa héo ngổn ngang rụng
Tỏa bóng lá xanh trái nặng cành.
PHÍ MINH TÂM dịch thơ.

Chàng hẹn mười năm chàng trở lại,
Hoa đào nở rụng đã bao năm.
Gió đông nhặt cánh đào tan tác,
Lòng thiếp như hoa nở mấy lần.
(KD)

Dạo ấy tìm hương đã muộn màng,
Nên mùa hoa ngát chẳng oán than.
Gió lộng bao sắc hồng rơi rụng,
Cành trĩu qua non, lá xanh lam.
PHỤNG HÀ dịch thơ

Cái hẹn mười năm chàng quên mất
Phố nhỏ ngày xưa đổ bóng rêu
Bóng ai sau cửa còn in ngấn
Đàn mưa quẹt réo cọng phong linh
PHUOC LOC NGUYEN dịch thơ

Đã biết tìm xuân quá trễ tràng,
Thì đừng buồn bã giận thời xoan.
Gió cuồng đã rụng cánh hồng thắm,
Trái trĩu cành rậm lá biếc non!
LÂM TRUNG PHÚ dịch thơ

Advertisements