THANH THANH THỦY TRUNG BỒ

I
Thanh thanh thủy trung bồ,
Hạ hữu nhất song ngư.
Quân kim thượng Lũng khứ,
Ngã tại dữ thùy cư?

II
Thanh thanh thủy trung bồ,
Trường tại thủy trung cư.
Ký ngữ phù bình thảo,
Tương tùy ngã bất như.

III
Thanh thanh thủy trung bồ,
Diệp đoản bất xuất thủy.
Phụ nhân bất hạ đường,
Hành tử tại vạn lý.
HÀN DŨ (768-824)

Dịch nghĩa:

CỎ BỒ XANH TRONG NƯỚC (1)

I
Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Phía dưới có đôi cá tung tăng.
Nay chàng đi đến đất Lũng, (2)
Thiếp ở lại biết sống cùng ai?

II
Cây cỏ bồ xanh trong nước,
Mãi mãi ở trong nước.
Nhắn với cánh bèo trôi,
Ta chẳng trôi theo nhau như ngươi được.

III
Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Lá ngắn không ra khỏi nước được.
Đàn bà không được ra khỏi nhà,
Người ra đi giờ xa muôn dặm.

Chú thích:
(1) Bài này Hàn Dũ viết gởi tặng vợ, tỏ niềm thông cảm với nỗi cô quạnh của nàng.
(2) Đất Lũng, địa danh, nay thuộc tỉnh Cam Túc.

Dịch thơ:

CỎ BỒ XANH NƯỚC TRONG XANH

I
Cây cỏ bồ xanh nước trong xanh
Lững lờ đôi cá đẹp lượn quanh
Đất Lũng xa xôi chàng ở đó
Mình thiếp ở lại biết ai cùng?

II
Cây cỏ bồ xanh nước trong xanh
Sống muôn đời dưới mặt nước thanh
Trên mặt nước cánh bèo trôi nổi
Thiếp muốn cùng trôi nổi bên chàng.

III
Cây cỏ bồ xanh nước trong xanh
Chẳng ngoi quá mặt nước trong xanh
Như thiếp không bước qua khỏi cửa
Chàng ra đi vạn dặm xa xăm.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

I
Trong nước, cỏ bồ xanh,
Có đôi cá lượn quanh.
Chàng đi tận đất Lũng,
Thiếp ở lại một mình.

II
Trong nước, cỏ bồ xanh,
Ở hoài trong nước xanh.
Nhắn cùng cánh bèo nổi,
Tiếc chẳng được bồng bềnh.

III
Trong nước, cỏ bồ xanh,
Mãi trong nước ngâm mình.
Thiếp không ra khỏi cửa,
Chàng muôn dặm viễn hành.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

THANH THANH THỦY TRUNG BỒ

I
Ngọn cỏ bồ xanh trong nước biếc
Tung tăng đôi cá rượt vui vầy
Chàng lên đất Lũng từ đây
Thiếp thân cô lẻ sống vầy.. sao đang !

II
Ngọn cỏ bồ xanh trong nước biếc,
Dưới nước hoài …nào chút rong chơi!.
Gởi lời theo cánh bèo trôi,
Theo cùng cuối biển chân trời, những mong!

III
Ngọn cỏ bồ xanh trong nước biếc
Lá ngắn không vượt mặt bao giờ
Đàn bà quanh quẩn trong nhà
Hành nhân vạn dặm hồn ta theo người.
LẠI QUANG NAM dịch thơ.

CỎ BỒ XANH TRONG NƯỚC XANH

I
Cỏ bồ trong nước xanh xanh,
Dưới là đôi cá bơi quanh kiếm mồi.
Nay chàng đến đất Lũng rồi,
Thiếp nay ở lại đứng ngồi cùng ai!

II
Cỏ bồ trong nước xanh xanh,
Ở lâu trong nước, quẩn quanh suốt đời.
Nhắn lời cùng cánh bèo trôi,
Chàng đi, ta chẳng theo đuôi như bèo.

III
Cỏ bồ trong nước xanh xanh,
Lá vì quá ngắn nên đành lặn sâu.
Thiếp nay chẳng được đi đâu,
Chàng đi vạn dặm tuyến đầu xa xôi!…
ANH NGUYÊN dịch thơ.

Advertisements