TÝ DẠ TỨ THỜI CA – XUÂN CA

Xuân lâm hoa đa mỵ,
Xuân điểu ý đa ai.
Xuân phong phục đa tình,
Xuy ngã la thường khai.
VÔ DANH
Dịch nghĩa:

Khúc Ca Bốn Mùa – Khúc Ca Mùa Xuân

Rừng xuân hoa đầy vẻ dễ thương,
Tiếng chim xuân kêu ý đầy bi thương.
Gió xuân lại thật đa tình,
Thổi mở cả tấm xiêm lụa của ta.

Dịch thơ:

Rừng Xuân nhiều hoa thắm
Chim Xuân hót nỉ non
Gió Xuân đa tình lắm
Tốc cả áo xiêm mình.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

Rừng xuân hoa thật dễ thương,
Chim xuân kêu ý não nùng buồn tênh.
Gió xuân lại khéo đa tình,
Thổi tung cả áo xiêm mình, lạ chưa…
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Advertisements