TÝ DẠ CA

Túc tích bất sơ đầu,
Ty phát bị lưỡng kiên.
Uyển thân lang tất thượng,
Hà xứ bất khả liên.

Thủy dục thức lang thì
Lưỡng tâm vọng như nhất.
Lý ty nhập tàn ky,
Hà ngộ bất thành thất? (1)

Dạ trường bất đắc miên,
Minh nguyệt hà chước chước.
Tưởng hoan (2) tán hoán thanh.
Hư ứng không trung nặc.
KD


Dịch nghĩa:

KHÚC CA CỦA NÀNG TÝ DẠ (3)

Đêm xưa chẳng chải đầu,
Tóc như tơ phủ kín đôi bờ vai.
Lả thân trên gối chàng,
Chẳng chỗ nào là không dễ thương.

Thuở mới quen biết chàng,
Chỉ mong đôi lòng như một.
Dệt tơ trên khung cửi nát,
Lỗi ở chỗ nào mà chẳng thành tấm lụa?

Đêm dài không ngủ được,
Vầng trăng sáng vằng vặc.
Tưởng như nghe thấy tiếng chàng gọi,
Cất tiếng "dạ" với khoảng hư không.

Chú thích:
(1) Ở bài 7 này có sự chơi chữ hài âm: chữ "ty" (tơ) đồng âm với chữ "tư" (nhớ), chữ "thất" vừa có nghĩa là tấm (vải, lụa), vừa có nghĩa là lứa đôi.
(2) Hoan: từ địa phương miền Nam Trung Quốc, dùng để chỉ người nam ở ngôi thứ 2 (tương đương với từ "lang" – chàng)
(3) Tý Dạ ca: Trong "Nhạc phủ thi tập" có 42 bài "Tý Dạ ca", thuộc "Ngô ca". Thiên "Nhạc chí" sách "Đường Thư" chép rằng: "Tý Dạ ca" thuộc Tấn Khúc. Đời Tấn có người con gái tên là Tý Dạ – sáng tác ra khúc này, lời ca rất đau khổ.

Dịch thơ:

KHÚC CA NÀNG TÝ DẠ

Đêm ấy quên, em chẳng chải đầu
Hai bờ vai mái tóc phủ mau
Thân em lả xuống là trên gối
Chỗ nào cũng nhớ cũng thương nhau.

Thuở đầu quen biết mà không nói
Chỉ mong sao ý hợp tâm đầu
Tơ trên khung cửi sao toàn rối
Tấm lụa không thành biết vì đâu.

Đêm thao thức nỗi niềm ngẫm ngợi
Trăng cũng vàng nỗi nhớ thiết tha
Chợt như nghe thấy chàng đang gọi
Em vội thưa trong nỗi xót xa.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

Đêm xưa quên chẳng búi đầu,
Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh.
Thân mềm lả xuống gối anh,
Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.

Thuở đầu mình mới biết ta,
Những mong hai trái tim là một thôi.
Tơ trên khung cửi rối bời,
Vì sao chẳng vẹn lứa đôi hỡi chàng?

Đêm dài giấc ngủ chẳng an
Trời trong vằng vặc ánh trăng sáng ngời.
Nghe như tiếng gọi của người
Em lên tiếng "dạ" đáp lời hư không.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Advertisements