江陵愁望有寄

魚玄機

楓葉千枝復萬枝
江橋掩映暮帆遲
憶君心似西江水
日夜東流無歇時

GIANG LĂNG SẦU VỌNG HỮU KÝ (51/100)

Phong diệp thiên chi phục vạn chi
Giang kiều yểm ánh mộ phàm chì
Ức quân tâm tự tây giang thủy
Nhật dạ đông lưu vô hiết thì
NGƯ HUYỀN CƠ (844-868)

Dịch nghĩa:

GỬI BẠN NỖI SẦU NGÓNG TỪ GIANG LĂNG

Lá phong trên ngàn cành, lại vạn cành [nhiều như tình em đối với anh].
Cầu bắc qua sông che khuát [làm em không thấy] các cánh buồm về trễ chiều nay.
Lòng em nhớ anh như khúc sông phía tây này,
ngày đêm chảy về phía đông không ngừng nghỉ.

Chú thích:
1/ Tựa đề có bản chép là “Giang Lăng Sầu Vọng Ký Tử An”. 2/ Giang Lăng, tên đất, nay là huyện cùng tên, tỉnh Hồ Bắc. 3/ Tử An, tức Lý Tử An, làm quan bổ khuyết, là người tình của nữ tác giả NHC.

Dịch thơ

Lá phong phủ khắp vạn nghìn cành
Sông chiều cầu khuất cánh buồm thân
Lòng em như nước Tây Giang lũ
Chảy mãi ngày đêm nỗi nhớ anh.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Thương nhiều như lá rừng phong vậy
Chiều ngóng buồm về thấy vắng không
Lòng em xem tựa dòng sông
Ngày đêm tuôn chảy không ngừng nhớ anh
NGUYỄN MINH dịch thơ.

GIANG LĂNG BUỒN NGÓNG TRÔNG CHÀNG

Nghìn cành lại vạn cành phong,
Trên cầu, thoáng thấy buồm trong nắng vàng.
Nhớ chàng tựa nước Tây Giang,
Hướng đông chảy mãi chẳng màng ngày đêm…
ANH NGUYÊN dịch thơ.

Lá phong ngàn vạn nhánh trên cây
Cầu khuất buồm về trễ tối nay.
Sáng tối nước xuôi đông chẳng dứt
Lòng em thương nhớ tựa sông này.
NGUYỄN PHƯỚC HẬU dịch thơ.

Lá phong ngàn vạn, vạn ngàn
Cầu chiều lấp cánh buồm mang chút hồng
Nhớ em tim gửi nước sông
Ngày đêm chảy mãi về đông theo người.
phanlang dịch thơ

Nghìn cành phong lại vạn cành phong,
Cánh buồm thấp thoáng bóng chiều buông.
Nhớ chàng, lòng tựa Tây giang ấy,
Chảy mãi về đông chẳng cạn dòng.

Advertisements