GIAI NHÂN CA (50/100)

Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc,
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
VÔ DANH THỊ

Dịch nghĩa:

BÀI CA NGƯỜI ĐẸP

Ở phương Bắc có người con gái đẹp,
Một mình nàng đẹp nhất trần gian.
(Nàng) liếc mắt nhìn lần thứ nhất thì làm nghiêng thành của người ta,
(Nàng) liếc mắt nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta.
Thà không biết đến nguy cơ nghiêng thành nghiêng nước,
(Bởi vì) giai nhân khó mà được gặp lại.

Dịch thơ:

BÀI CA NGƯỜI ĐẸP

Ở phương Bắc có người con gái
Đẹp tuyệt vời vẫn sống cô đơn
Liếc mắt lần đầu thành nghiêng đổ
Liếc mắt lần nữa nghiêng nước nát tan
Thà không biết nguy cơ đất nước
Bởi người xinh chỉ gặp một lần.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Phương Bắc có giai nhân,
Đẹp vô song vẫn ở một mình.
Lần thứ nhất liếc mắt đưa tình,
Kinh thành xiêu đổ,
Nếu sóng mắt lại đưa tình lần nữa,
Nước non đành nghiêng ngửa…
Thà chẳng biết đến thành nghiêng nước đổ
Bởi giai nhân thật khó trùng phùng.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Advertisements