鷓鴣天其一

彩袖殷勤捧玉鐘,
當年拚卻醉顏紅。
舞低楊柳樓心月,
歌盡桃花扇底風。
從別後,憶相逢,
幾回歸夢與君同。
今宵剩把銀釭照,
猶恐相逢是夢中。

GÍA CÔ THIÊN KỲ I (47/100)

Thái tụ ân cần bổng ngọc chung,
Đương niên biền khước túy nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tận đào hoa phiến để phong.
Tòng biệt hậu,
Ức tương phùng,
Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng.
Kim tiêu thặng bả ngân giang chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung.
ÁN KỲ ĐẠO

Dịch nghĩa:

BÀI TƯ THEO ĐIỆU GIÁ CÔ THIÊN

Tay áo màu ân cần nâng chiếc chén ngọc,
Năm ấy đánh liều say sắc hồng đôi má.
Điệu múa lả lơi như cành dương liễu dưới ánh trăng trong lầu,
Lời ca dứt như chiếc quạt đào hoa ngừng ngọn gió.
Từ khi xa cách,
Nhớ lúc gặp nhau.
Bao phen hồn mộng được cùng nàng.
Đêm nay lại cầm ngọn đèn bạc soi chiếu nhau,
Còn sợ rằng cuộc tương phùng này chỉ là trong giấc mộng.

Dịch thơ:

GIÁ CÔ THIÊN KỲ I

Tay vén ân cần nâng chén ngọc
Nhớ xưa say rượu má ửng hồng
Múa như dáng liễu vờn trăng sáng
Ca ngừng quạt gió cũng ngừng luôn
Khi xa cách
nỗi nhớ mông lung
Trong mơ mong được sánh đôi cùng
Đêm nay soi ngọn đèn sáng tỏ
Xem có phải là giấc mộng không?

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …GIÁ CÔ THIÊN KỲ I

Tay vén ân cần đỡ ngọc chung
Kìa năm say rượu má tươi hồng
Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi
Ca dứt đào hoa gió quạt nồng
Sau ly biệt, nhớ tương phùng
Mấy hồi hồn mộng với ai cùng
Đêm này còn sợ đem đèn rọi
Có phải tương phùng trong mộng không ?
NGUYỄN CHÍ VIỄN dịch thơ.

Tay đẹp ân cần nâng chén ngọc,
Năm xưa say đắm má em hồng.
Dập dìu điệu múa như cành liễuNgừng hát gió xuân cũng chợt ngừng.
Xa từ ấy,
Nhớ khôn cùng.
Bao phen hồn mộng được tương phùng.
Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ,
Cứ ngỡ như đang giấc mơ mòng.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Advertisements