LONG TRÌ (44/100)

Long Trì tứ tửu thưởng vân bình
Kiệt cổ thanh cao chúng nhạc đình
Dạ bán yến quy cung lậu vĩnh
Tiết vương trầm túy Thọ vương tinh.

LÝ THƯƠNG ẨN (813-853)

Dịch nghĩa:

Ở dinh Long Trì, nhà vua ban rượu, mở rộng bình phong vẽ mây
Tiếng trống Kiệt nổi lên, các thứ âm nhạc đều im bặt
Nửa đêm tan tiệc về, giọt đồng hồ trong cung nhỏ mãi
Tiết vương đã say vùi, chỉ có Thọ vương còn tỉnh.

Chú thích:
Thọ vương Lý Mạo là con trai Đường Minh Hoàng. Dương quý phi nguyên trước là vương phi của Thọ vương. Tiết vương say tít thì đương nhiên vì Tiết vương khỏe, vui, và không bị mất vợ. Còn Thọ vương Lý Mão thì bị vua cha là Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ cướp mất vợ là Dương Ngọc Hoàn. Đau quá đến nỗi không uống được tí nào để mà say.

Dịch thơ:

LONG TRÌ

Long Trì ban rượu mở bình phong
Trống Kiệt nổi lên tiếng nhạc dừng
Nửa đêm tan tiệc giọt đồng nhỏ
Tiết vương túy lúy Thọ vương không.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Long Trì thưởng rượu tưng bừng
Trống khua vang vọng, nhạc dừng chơi vơi.
Nửa đêm khắc lậu tiệc rời,
Tiết đà say ngất, Thọ thời tỉnh tươi.
NGUYỄN PHƯỚC HẬU dịch thơ.

LONG TRÌ

Long Trì rượu rót thỏa cung mây,
Trống Yết vun cao nhạc trễ bày.
Trở tiệc đêm về nghe kháo mãi,
Thọ vương vẫn tỉnh Tiết vương say.

DINH LONG TRÌ

Long Trì ban rượu mở bình phong
Tiếng trống vang lên, tiếng nhạc ngừng
Đêm khuya khắc lậu triền miên nhỏ
Tiết đã say vùi, Thọ thức chong.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Advertisements