URL=http://imageshack.us/photo/my-images/560/87597524.jpg/][/URL]
MINH TRANH (40/100)

Minh tranh kim túc trụ,
Tố thủ ngọc phòng tiền.
Dục đắc Chu Lang cố,
Thời thời ngộ phất huyền.
LÝ ĐOAN

Dịch nghĩa:

GẢY ĐÀN TRANH

Gảy chiếc đàn tranh trụ vàng,
Bàn tay nõn nà, ngồi trước phòng ngọc.
Muốn được Chu Lang ngoảnh lại nhìn (1)
(Nên) thỉnh thoảng lại gảy nhầm dây.

Chú thích:
(1) Chu Lang ngoảnh lại (Chu Lang cố): Chu Lang tức Chu Du, năm 24 tuổi làm Đô Đốc thống lĩnh toàn quân đội nước Ngô (thời Tam Quốc). Chu Du rất sành âm nhạc, nghe đàn đến chỗ nào có nhầm lẫn dù đang ngà say cũng ngoảnh lại nhìn người biểu diễn. Ở nước Ngô có câu "Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố". Ở đây dùng điển cố này để miêu tả tâm tình của ngơời nhạc kỹ – cố tình gảy sai để được người sai chú ý.

Dịch thơ:

TIẾNG ĐÀN TRANH

Dạo khúc đàn tranh trục nhạn vàng
Phòng ngọc tay tiên lướt phím đàn
Mong được Chu Lang nhìn ngoảnh lại
Thỉnh thoảng cố ý gảy dây nhầm.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

[
Gảy chiếc đàn tranh với phím vàng,
Nõn nà tay ngọc lướt dịu dàng.
Muốn được Chu Lang năng ngoảnh lại,
Mấy phen cố ý lỗi cung đàn.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Bấm phím, đàn lên tiếng
Tay thon ngón lướt bay
Muốn chàng Chu ngó đến
Chốc chốc gảy lầm dây
VŨ MINH TÂN dịch thơ.

Đàn tranh vàng ánh trụ,
Ngón ngọc dạo phòng ngoài.
Muốn được Chu lang ngoảnh,
Thì thường dây bấm sai.
mailang dịch thơ.

Đàn tranh dạo tiếng phím cung vàng,
Phòng ngọc tay xinh lướt dịu dàng.
Muốn được Chu Lang năng chiếu cố,
Lâu lâu cố gảy lạc dây đàn !!
LÂM TRUNG PHÚ dịch thơ.

Đàn minh tranh phím trụ vàng
Bàn tay trắng đẹp ủa nàng trên dây
Muốn chàng quay mặt nhìn đây
Bồn chồn thi thoảng gẩy sai cung đàn
PHÙNG HOÀI NGỌC dịch thơ.

Advertisements