TỨC PHU NHÂN(33/100)

Mạc dĩ kim thời sủng,
Nắng vong cựu nhật ân.
Khán hoa mãn nhãn lệ,
Bất cộng Sở Vương ngôn

VƯƠNG DUY


Dịch nghĩa:

PHU NHÂN VUA NƯỚC TỨC (1)

Đâu phải vì sự sủng ái bây giờ,
Mà có thể quên được ân tình ngày xưa.
Ngắm hoa lệ trào ra mắt,
Không nói một lời với vua nước Sở.

Chú thích:
(1) Tức phu nhân vốn là vợ của vua nước Tức (một nước nhỏ thời Xuân Thu). Năm 680 TCN vua Sở diệt nước Tức, chiếm đoạt Tức phu nhân. Nàng tuy bị buộc phải lấy vua Sở sinh 2 con nhưng trọn đời không nói một lời nào với vua Sở.

Dịch thơ:

PHU NHÂN VUA NƯỚC TỨC

Dẫu nay vua quý mến nhiều
Quên sao ân cũ tình yêu một thời
Ngắm hoa nước mắt trào rơi
Không cùng vua Sở nửa lời nói năng.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Giờ được quí nào màng
Tình yêu cũ nặng mang
Trông hoa mà lệ ứa
Tuyệt lời cùng Sở vuơng
NGUYỄN TÂM HÀN dịch thơ.

Dẫu cho sủng hạnh bây giờ,
Dễ mà quên ái ân xưa được nào?
Ngắm hoa nước mắt tuôn trào,
Trọn đời chẳng nói lời nào cùng vua.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Đâu vì ân sủng hôm nay,
Mà quên ân cũ cầm tay trao tình.
Ngắm hoa trào lệ thương mình
Trong tay vua Sở làm thinh, chết rồi.
Laiquangnam dịch thơ

Dẫu ngày nay sủng ái
Ơn xưa há dễ quên
Ngắm hoa đôi mắt lệ
Vua nài vẫn lặng yên.
LANG XET TU dịch thơ.

Dẫu nay vui sủng ái mình,
Dễ đâu quên được ân tình người xưa.
Nhìn hoa mà lệ như mưa,
Dặn lòng chẳng nói với vua nửa lời.
PHỤNG HÀ dịch thơ.

Đương thời dù được vua yêu quý
Không quên tình cũ nghĩa ân xưa
Ngắm hoa đôi mắt tràn châu lệ
Nín lặng không buồn nói tới vua.
KIM YOUNG dịch thơ.

Dẫu ngày nay,
Được sũng ái.
Nào đâu lại,
Quên tình xưa.
Ngắm hoa, xót phận, lệ thừa,
Sống cùng vua Sở, chẳng thưa nửa lời.
NGUYỄN PHƯỚC HẬU dịch thơ.

PHU NHÂN NƯỚC TỨC

Đừng vì vua quý yêu mình,
Mà quên hết cả nghĩa tình ngày xưa.
Ngắm hoa mắt lệ đã thừa,
Không cùng vua Sở dạ thưa một lời…
ANH NGUYÊN dịch thơ

Không vì nay tân vương sủng ái
Mà quên đi tình nghĩa vua xưa
Xem hoa mắt lệ như mưa
Chưa cùng vua Sở gửi thưa một lời
NGUYỄN MINH dịch thơ.