TẶNG NỘI NHÂN(*)(35/100)

Cấm môn cung thụ nguyệt ngân qua,
Mỵ nhãn duy khan túc lộ oa,
Tà bạt ngọc thoa đăng ảnh bạn,
Dịch khai hồng diệm cứu phi nga.

TRƯƠNG HỰU

Dịch nghĩa:

TẶNG NGƯỜI TRONG CUNG

Ánh trăng chiếu, đọng lại trong vòm cây trong cung cấm,
Đôi mắt kiều mỵ chỉ nhìn mãi chiếc tổ cò.
Rút chiếc thoa ngọc, bên ánh đèn,
Gạt ngọn lửa hồng cứu con thiêu thân.

Chú thích:

(*) Nội nhân: tên gọi các ca kỹ được tuyển vào viện Tuyên Xuân trong hoàng cung đời Đường.

Dịch thơ

TẶNG NGƯỜI TRONG CUNG

Cấm cung trăng sáng lọt cành cây
Tổ cò ngắm mãi ở chỗ này
Rút chiếc ngọc thoa dụi ngọn bấc
Thiêu thân giải thoát nhởn nhơ bay.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Trăng sáng cây cung, lọt cấm song,
Tổ hang cò ngủ, mắt ưa trông.
Bên đèn trâm ngọc nghiêng đầu rút,
Gạt cứu phi nga khỏi lửa hồng.
mailang dịch thơ

Vòm vây cung cấm ánh trăng xuyên
Chiếc tổ cò con mãi ngắm nhìn
Bên đèn vội rút cành thoa ngọc
Gạt ngay ngọn lửa cứu thiêu thân.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Advertisements