TẶNG KỸ VÂN ANH (36/100)

Chung Lăng tùy biệt thập dư xuân,
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân.
Ngã vị thành danh, quân vị giá,
Khả năng câu thị bất như nhân.

LA ẨN


Dịch nghĩa:

TẶNG NGƯỜI KỸ NỮ VÂN ANH

Ở Chung Lăng say mà từ biệt (đến nay) đã hơn mười năm
Gặp lại Vân Anh, dáng người vẫn mảnh mai
Ta chưa thành danh, nàng chưa lấy chồng
Có lẽ vì (hai ta) đều chẳng giống mọi người.

Dịch thơ:

Chung Lăng say biệt quá mười năm
Nay gặp Vân Anh dáng thanh tân
Ta chưa có tiếng, nàng lẻ bóng
Hai ta khác người phải thế chăng?

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Chung Lăng từ biệt mười năm lẻ,
Gặp lại Vân Anh vẫn tuyệt vời.
Ta chưa thành danh, nàng ở vậy,
Vì nỗi hai ta trót khác người.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Chung Lăng say biệt chục năm dài
Gặp lại Vân Anh dáng mảnh mai
Ta chửa thành danh, nàng vẫn lẻ
Vì lẽ đôi mình chẳng giống ai.
Lang Xet Tu dịch thơ.

Say biệt Chung Lăng đã mười xuân,
Gặp lại Vân Anh vóc thanh tân.
Ta chửa thành danh, nàng đơn chiếc,
Phải chăng chúng mình khác thế nhân?
PHỤNG HÀ dịch thơ.

Mười năm hơn say biệt Chung Lăng
Vẫn mảnh mai, gặp lại Vân nương
Ta vẫn phiêu linh nàng vẫn lẻ
Vì hai ta chẳng giống ai chăng!
PHÙNG TƯỜNG VÂN dịch thơ.

Advertisements