HOÀI LƯƠNG NHÂN (32/100)

Bồng mấn kinh thoa thế sở hy,
Bố quần do thị giá thời y.
Hồ ma hảo chủng vô nhân chủng,
Chính thị quy kỳ để bất quy.

CÁT NHA NHI

Dịch nghĩa:

MONG CHỒNG

Tóc rối như cỏ bồng, cài trâm làm bằng cỏ kinh ở đời hiếm thấy.
Áo quần vải vẫn từ ngày mới cưới.
Đã đến vụ trồng mè, không có người cùng trồng, (1)
Đúng là lúc cần [chàng] trở vế mà không thấy [chàng] về.

Chú thích:
(1) Hồ ma: cây mè (cây vừng), theo quân niệm của dân gian, cây mè phải được vợ chồng cùng gieo thì mới nhiều hạt.

Dịch thơ:

MONG CHÀNG

Tóc rối cài cỏ chẳng mấy ai
Đơn sơ manh vải từ ngày cưới
Vụ gieo mè tới, bao mong đợi
Có chàng góp sức mãi không về?

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

Tóc rối bời cài trâm bằng cỏ
Quần vải may từ độ lấy chồng
Mè đang thời vụ gieo trồng
Cần chàng trông ngóng mà không thấy về
NGUYỄN MINH dịch thơ.

Tóc rối cỏ cài thấy ít khi
Quần thô áo vải thủa vu quy.
Mùa gieo mè tới, không ai phụ
Là lúc chàng về, chẳng thấy về.
NGUYỄN PHƯỚC HẬU dịch thơ

Tóc rối, thoa gai đời hiếm thấy,
Vẫn là quần vải thuở vu quy.
Vụ mè đã đến cùng ai vãi,
Đến hẹn, chàng ơi, chẳng thấy về.
NGUYỄN BÍCH HẢI dịch thơ