Tiên đoán của KTS Đoàn Đức Thành:
TRONG 10 NĂM TỚI VIỆT NAM SẼ CÓ GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC PRITZKER
KTS Đoàn Đức Thành (bên phải)và KTS Võ Trọng Nghĩa (bên trái).

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Đầu năm 2012, tôi đã nói với KTS Võ Trọng Nghĩa: "Theo dự đoán của thầy, thì trong vòng 10 năm nữa Việt Nam sẽ có người đoạt Giải thưởng Kiến trúc Pritzker (tương đương Giải thưởng Nobel về kiến trúc), người đó chắc chắn là em". KTS Võ Trọng Nghĩa cười hiền lành: "Em không dám nghĩ đến điều đó đâu". Tôi có nói với Nghĩa, nếu các công trình của em khai thác vật liệu đa dạng hơn, ngoài tre ra nên có thêm các loại vật liệu xây dựng khác, thể loại công trình khác nữa thì chắc chắn sẽ được. Nghĩa nói gần đây em đã có nhiều công trình khai thác vật liệu phong phú hơn, như bê tông, gạch, đá…không những xây dựng ở trong nước mà còn ở nhiều nước khác.
Điều này càng làm cho niềm tin của tôi sẽ trở thành hiện thực, và tôi thấy 10 năm là hơi dài… Trong gần 20 năm qua, tôi có một linh tính nhận định về các công trình kiến trúc đoạt giải thưởng khá chính xác, nhất là giải thưởng kiến trúc trong nước.