THƠ NGUYỄN NHƯ MAI

NẰM VIỆN CHÍN NGÀY

Đột nhiên nàng lại đến thăm
Mối tình dan díu đã năm năm rồi
Mỗi khi trái gió trở trời
Nàng lại nhớ đến mà đòi “sống chung”
Khiếp vía, tôi sợ hãi hùng
Tôi trốn vào viện, nàng lùng bám theo
Nàng cào họng, nàng gắn keo
Nhưng tôi đã quyết phăng teo với nàng
Than ôi, bởi trót đa mang
Nợ tình đoạn tuyệt dễ dàng thế đâu
Nàng đi, bỏ lại một câu:
“Chàng chớ hòng chạy, năm sau em về!”

Viện E, 28-9 -2012

——————————–

TỔ ONG TRONG BỆNH VIỆN

Góc cao cửa sổ
Phòng bệnh tôi nằm
Đàn ong vàng
Miên man xây tổ
Xiên khoai nắng tỏ
Cánh ong vỗ
Trong veo
Những cô tiên nở ngực thon eo
Vẫy gọi
Tôi chợt thả hồn bay theo
Cùng đi tìm mật
Hương hoa ngây ngất
Một giấc nam kha?
Tay tiên nuột nà
Nọc tiêm thần dược
Tôi chợt thấy buốt
Vết kim còn đây…

Bệnh viện E- 28-9-2012

Advertisements