Ai thích đi xem chầu văn lên đồng thì đi

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Muốn xem chầu văn lên đồng thì mua vé nhanh kẻo hết vé, xếp hàng sớm mà vào kẻo hết chỗ. Xem thông báo ở đường link dưới đây:
http://i1140.photobucket.com/albums/n573/tieu_cuc_lac/chuvn.jpg

Advertisements