Đám cưới người Việt đầu thế kỷ 20
Xem video bằng đường link dưới đây:
http://www.youtube.com/watch?v=GwJsWzoL1Ro&feature=youtu.be

Advertisements