Danh sách Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2012
Nhà giáo Ưu tú-KTS Nguyễn Tiến Thuận (người bắt tay bên trái) vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người bắt tay bên phải) trao Giải thưởng Nhà nước năm 2012.
Mời các bạn clik vào đường linhk dưới đây xem toàn bộ danh sách:
http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=1564

Advertisements