MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỤ CHÙA TRĂM GIAN. Ảnh: Đoàn Đức Thành

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Trước khi chùa Trăm Gian cải lão hoàn đồng, mình đã đến nhiều lần, có chụp khá nhiều ảnh. Có mấy tấm ảnh ở ngay thùng ảnh đầu tiên, tạm post lên đây để cùng xem. Gác chuông chùa Trăm Gian (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

Gác chuông chùa Trăm Gian (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.Gác chuông chùa Trăm Gian (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.Các Cụ Gác chuông chùa Trăm Gian và bậc đá dẫn lên tòa Bái Đường (nay nay chỉ còn cụ Gác chuông còn lại đã bị cải lão hoàn đồng -1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.Các Cụ Gác chuông chùa Trăm Gian và bậc đá dẫn lên tòa Bái Đường (nay nay chỉ còn cụ Gác chuông còn lại đã bị cải lão hoàn đồng -2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.Các Cụ Gác chuông chùa Trăm Gian và bậc đá dẫn lên tòa Bái Đường (nay nay chỉ còn cụ Gác chuông còn lại đã bị cải lão hoàn đồng -3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.Toàn cảnh chùa Trăm Gian nhìn từ dưới lên. Ảnh: Đoàn Đức Thành.Bên trong chùa Trăm Gian (1) trước khi cải lão hoàn đồng. Ảnh: Đoàn Đức Thành.Bên trong chùa Trăm Gian (2) trước khi cải lão hoàn đồng. Ảnh: Đoàn Đức Thành.Mái đao chùa Trăm Gian. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements