CHÂN TRONG CHÂN NGOÀI

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT thông báo: Đầu tháng 8-2012, vừa bước một chân từ Opera sang Facebook, định đứng ở tư thế chữ "Bát" suốt đời, các bạn thử vào ở đường link dưới đây xem có được không?
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002854408839

Advertisements