Xem bài gốc:
http://phanngochai.blogtiengviet.net/2012/07/31/ca_pha_mar_t_ma_nh_5

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Sáng dậy sớm, tìm đọc. Thấy bài "Cà phê … một mình!" thì tôi cũng ngày ngày "một mình … cà phê!", chỉ có điều, vẫn tách cà phê ấy, cô giáo PHAN NGỌC HẢI viết thành bài thơ hay. Còn tôi thì… Thôi thì, đánh liều copy bài thơ vào nhà để đọc vậy. Nếu tác giả có ghé qua thì xin đại xá cho, và có thể xin hai chữ OK để tôi yên lòng, coi đó là niềm vinh hạnh lắm lắm.

CÀ PHÊ … MỘT MÌNH!
— ooo —

Tôi ngồi đối diện lòng tôi
Tí tách trong li, giọt bồi hồi
Bọt trắng, nước đen. Đời – sáng, tối
Cà phê không đắng … mặn bờ môi!!!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn, chiều 31 – 7 – 2012

Advertisements