Video thơ Phan Cung Việt trên YouTube

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Tôi vừa xem đoạn băng video trên YouTube giới thiệu thơ Phan Cung Việt, tôi copy đường link vào đây để các bạn cùng xem. Chúc mừng nhà thơ Phan Cung Việt, ông bạn già của tôi.