Cảm xúc ngày Kiến trúc Việt Nam – YouTube

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Năm ngoái, nhân Kỷ niệm lần đầu tiên ngày Kiến trúc Việt Nam, 27-4-2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam có quay một đoạn video phát trên YouTube. Trong đó, có phát biểu của tôi (Kiến trúc sư lão thành – Nhà báo Đoàn Đức Thành) về việc gặp gỡ các kiến trúc sư thế hệ đầu tiên có mặt ở Việt Bắc thời 9 năm kháng chiến. Đồng thời chắp nối các nguồn thông tin, báo chí, tư liệu thời chống Pháp, tìm ra ngày Hội nghị Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, 27-4-1948, đề xuất với Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam lấy ngày đó làm ngày Kiến trúc Việt Nam và đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định lấy ngày 27-4 hàng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam.
Đêm nay mất ngủ, lang thang trên mạng mình mới biết có đoạn video này. Xin copy đường link vào blog doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT để lưu giữ làm kỷ niệm.

Advertisements