ĐÓNG CỬA VƯỜN THƠ …

HHĐ

Em về đóng cửa vườn thơ
Gác cây bút viết dệt tơ trăng vàng
Giấy hồng em giở sang trang
Từ đây thôi chẳng cung đàn tiếng xuân
Xưa kia gieo chữ ghép vần
Nhành mai hé nở trên sân hỡi người
Nay thì mặc lá vàng rơi
Nắng lên cũng thể như trời đang mưa
Nỗi buồn xưa vẫn ngàn xưa
Lời ca rớt lại mà thưa thớt dần
Nắng chiều còn có ánh vân?
Dòng sông nước chảy còn gần ko anh?

HN, 9-7-1012

Advertisements