Nhà hàng Tre – Bamboo Wing tại Flamingo Đại Lải Resort,
Vĩnh Phúc được trao giải thưởng IAA

* Nhìn Bamboo Wing từ bên ngoài, khối phục vụ bên phải giống như một gò đồi cỏ xanh.
Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Mời xem tiếp ở đường link dưới đây:
http://uhm.vn/forum/showthread.php?p=347408

Advertisements