* KTS Đoàn Đức Thành với sen Tịnh Đế tại Cổ Pháp, Kinh Bắc. Ảnh: Giangcosao
* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

SĂN SEN TỊNH ĐẾ Ở NƠI PHÁT TÍCH TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÝ

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Ngày xưa, vua chúa và các văn nhân nước ta thường quý trọng sen Tịnh Đế, nên đã nhân giống thành những đầm sen riêng. Nhưng rồi thú chơi tao nhã này cũng trở thành dĩ vãng, nhất là từ khi ngoài Bắc không còn là kinh đô nữa. Năm 1842, Tùng Thiên Vương hậu giá vua Thiệu Trị ra Bắc Hà tiếp sứ thần nhà Thanh khi vãng cảnh Hồ Tây đã viết bài thơ:
Tĩnh đầu liên hoa khai mãn trì
Hoa nô chiết khứ cung thần ti
Mạc hướng Xuân Hương phần thượng quá
Tuyền đài hữu hận thác khiên ti

* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Euro 2012, ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tình yêu (1), ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tình yêu (2), ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành. * Sen Hài, ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

Dịch nghĩa:
Sen Tịnh Đế nở đầy hồ
Cô hầu hái hoa để cúng thần
Đừng dẫm lên mộ Xuân Hương nhé
Ở suối vàng nàng còn ôm hận rút nhầm tơ.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* KTS Đoàn Đức Thành với sen Tịnh Đế tại Cổ Pháp, Kinh Bắc. Ảnh: Giangcosao.

Hai năm nay tôi đã đến săn sen Tịnh Đế ở các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du và Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh. Có khi dành mấy ngày liền, ăn ngủ ở các huyện và đâu có sen là đến tìm sen Tịnh Đế để chụp ảnh. Gần đây tôi nghĩ, mình đã bỏ sót một làng liệt vào hàng "tam cổ": "Nhất Cổ Bi, nhì Cổ Loa, ba Cổ Pháp". Vùng đất Cổ Pháp là nơi phát tích 8 đời vua nhà Lý, kéo dài hơn 200 năm, chắc vùng này phải nhiều sen Tịnh Đế. Quả không sai. Tiếc rằng ở đây tôi chưa thấy đầm sen lớn, nhưng những đầm sen nhỏ lại có nhiều Tịnh Đế. * Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành. * Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành. * Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành. * Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (20). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (21). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (22). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (23). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (24). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (25). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (26). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (27). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (28). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (29). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (30). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (31). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (32). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (33). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (34). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (35). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (36). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (37). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (38). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Sau một ngày tìm sen Tịnh Đế ở Gia Bình không có hiệu quả, tôi đã chuyển về nhà nghỉ ở Từ Sơn. Hỏi thăm một bác chở xe ôm về những đầm sen ở đây, bác bảo ở đây có nhiều sen nhưng không nhiều như những nơi khác, tôi bảo bác cứ chở tôi đến một đầm sen nào quanh đây cũng được. Thế là bác cứ đưa tôi đi loanh quanh mấy làng thì thấy một đầm sen khá đẹp. Tôi vừa dạo quanh trên bờ một lúc đã thấy đài sen Tịnh Đế. Tôi xin số điện thoại bảo với bác xe ôm tôi sẽ chụp ảnh ở đây, khi nào tôi gọi điện thoại thì bác đến để chở tôi đi đầm sen khác. Thế là trong một ngày tôi đã đến được mấy đầm sen, ở đâu cúng thấy sen Tịnh Đế, thật là may. Bõ cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở vùng đất Kinh Bắc này. Nhiều bạn không thấy tôi xuất hiện trên opera tưởng là tôi ốm…
* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng ở nơi phát tích triều đình nhà Lý, Kinh Bắc (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements