Thơ Đoàn Đức Thành
QUAN THAM

(Tặng họa sĩ Hiền, tác giả bức tượng quan…)

Ngồi buồn đắp tượng lão quan tham
Ngẫm chàng điêu khắc thật là thâm
Đôi mắt dọa đời cho nhắm tịt
Đôi tay cướp ngày hóa múi cam

Ngắm kỹ dung nhan như bị thịt
Người thế còn gì nữa mà sang
Quan này kiếp trước luôn vơ vét
Nên trời đầy đọa để hết tham

Hà Nội, ngày 25-6-2012

Advertisements