* Thân tặng đệ Hương Đài bông hoa Tịnh Đế liên vùng Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Thơ Hương Đài
MỘT DÁNG KIÊU SA

(Tặng HT & HHĐ)

Hoa hồng thắm sắc, hoa hồng đỏ
Tịnh đế liên hoa, tịnh đế liên
Một dáng kiêu sa, tình nồng thắm
Một vẻ thanh cao, vóc thần tiên!

Quảng Ngãi, ngày 18-6-2012

Advertisements