* Tịnh Đế liên vùng Kinh Bắc (2a). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Thơ HHĐ
MÀU CAO QUÝ

(Tặng anh ĐĐT)

Một đóa kiêu sa nở giữa trời
Một vầng mây trắng mải miết trôi
Một đời đi mãi cùng năm tháng
Một cánh chim bay tận cuối trời

* Tịnh Đế liên vùng Kinh Bắc (2b). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Nhiệt huyết mãi dâng bầu máu nóng
Tịnh Đế liên hoa một sắc hồng
Tình yêu hương ngát chồi hai đóa
Có thấu chăng sen một tấm lòng?

* Tịnh Đế liên vùng Kinh Bắc (2c). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Sen thắm mênh mông giữa biển vàng
Trời xanh nắng tỏa gió miên man
Sen ơi đẹp lắm màu cao quý!
Có đẹp hơn chăng trái tim chàng ?

Hà Nội, ngày 17-6-2012

Advertisements