Nhà thơ Trương Thị Kim Dung
SEN HỒNG KINH BẮC

(Tâm đàm cùng KTS – NSNA Đoàn Đức Thành)

Lên đài Sen được mấy người
Nhụy kiều
còn tỏa hương đôi hồn mình
Lội tìm
chữ nghĩa Đế Kinh
Cõi hồng
chợt nở vô tình bóng ai
* Mến tặng Nhà thơ Trương Thị Kim Dung đóa sen Tịnh Đế Kinh Bắc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements