* Sen Hồng và lúa Kinh Bắc (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

SEN HỒNG KINH BẮC

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Từ sáng sớm nay(4-6-2012), một mình với túi máy ảnh và chiếc gậy bảo bối lại lên xe buyt lên Kinh Bắc chụp ảnh sen. Kỳ lạ, trong một ngày đi mấy đầm sen mà tuyệt nhiên không thấy bông sen Tịnh Đế nào. Chẳng lẽ về không. Thế là cứ bấm máy lia lịa, chụp đến mỏi tay, trên một nghìn kiểu ảnh. Sen Kinh Bắc phong phú lắm, mùa này lúa đã chín vàng. Nhiều đầm sen nằm sát ngay bên ruộng lúa, và sen cũng vào ruộng nở bên bông lúa vàng, trông rất nên thơ, chỉ không có thì giờ và sức khỏe đội cái nắng chói chang mà ngắm nghía hoa đẹp, thưởng thức hương hoa. Tạm đưa lên mấy kiểu ảnh kỷ niệm một ngày đi chơi với… sen, vì sen….

Đoàn Đức Thành.
* Sen Hồng và lúa Kinh Bắc (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

* Sen Hồng và lúa Kinh Bắc (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sen Hồng và lúa Kinh Bắc (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* Sen Hồng Kinh Bắc (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Hồng Kinh Bắc (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements