* Tịnh Đế Liên. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Nhà thơ Phan Cung Việt

SEN VÀ MÂY

(Tặng KTS.NT Đoàn Đức Thành)

Loài sen hồng hiếm có
Hai bông trên một cành
Tên sen như nỗi nhớ
Người gọi: Tịnh Đế Liên

Người Nghệ sỹ tóc bạc
Râu mây hòa mây trời!
Nghiêng xuống đài sen đó
Ướp hương vào mây trôi…

Ao Phe, 6.2012

Advertisements