* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

HAI NGÀY SĂN SEN TỊNH ĐẾ Ở BẮC NINH

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Anh Trần Bích gọi điện cho tôi đi Bắc Ninh săn sen Tịnh Đế. Đúng 7 h sáng 30-5-2012, tôi đã có mặt ở Bắc Ninh gặp anh Trần Bích như hẹn nhau hôm trước. Khác với năm ngoái chúng tôi chỉ tập trung ở hai huyện Lương Tài và Thuận Thành nên sen Tịnh Đế không nhiều, năm nay chúng tôi tìm sen Tịnh Đế từ đầm sen Trung tâm thành phố tỏa ra các huyện, hễ ở đâu có đầm sen là chúng tôi đến. Đợt này mang theo ống nhòm nên có thể khoanh vùng để quan sát. Hóa ra, mảnh đất 8 đời vua nhà Lý có quá nhiều sen Tịnh Đế. Anh Trần Bích mấy năm lội đầm chụp ảnh sen, anh chỉ thấy sen Tịnh Đế ở Bắc Ninh và Hà Nội, hầu hết các tỉnh thành khác từ Nam Định đến đồng bằng sông Cửu Long đều không có. Sen Tịnh Đế từ lâu đã đi vào thơ ca của ông cha ta. Năm 1842, Tùng Thiên Vương hậu giá vua Thiệu Trị ra Bắc Hà tiếp sứ thần nhà Thanh khi vãng cảnh Hồ Tây đã viết bài thơ:
Tĩnh đầu liên hoa khai mãn trì
Hoa nô chiết khứ cung thần ty
Mạc hướng Xuân Hương phần thượng quá
Tuyền đài hữu hận thác khiên ty.

Dich:
Sen Tịnh Đế nở đầy hồ
Cô hầu hái hoa để cúng thần
Đừng dẫm lên mộ Xuân Hương nhé
Ở suối vàng nàng còn ôm hận rút nhầm tơ.
Sau bài về sen Tịnh Đế của Hoàng Sơn đăng trên TT&VH, cả tuần lễ nay giới nhiếp ảnh ở Bắc Ninh và Hà Nội săn sen Tịnh Đế đông quá, nhưng vẫn loanh quanh ở hai huyện Lương Tài và Thuận Thành. Chúng tôi cũng phát hiện một giống sen trắng diềm cánh màu hồng và cả sen hồng Hồ Tây cũng sẵn mà chủ đầm không hái nụ đem bán nên tha hồ chụp ảnh, mỏi tay thì thôi. Hai ngày qua tôi bấm đến 3000 kiều ảnh, nhưng cảm thấy vẫn còn phải đi vài chuyến nữa. Tạm trình làng mấy bông sen Tịnh Đế vừa chụp hai hôm nay.
ĐOÀN ĐỨC THÀNH
* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (20). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (21). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Sen Tịnh Đế Kinh Bắc (22). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements