Phim TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả La Quán Trung, đứng đầu trong 4 tác phẩm cổ điển – Tứ đại danh tác – được coi là danh tiếng nhất Trung Quốc, gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Phim sản xuất năm 1994, gồm 84 tập
http://phimhp.com/movie/watch/255200/tam-quoc-dien-nghia-1994.html