Phim HỒNG LÂU MỘNG
Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần, đứng thứ 4 trong 4 tác phẩm cổ điển – Tứ đại danh tác – được coi là danh tiếng nhất Trung Quốc, gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Phim sản xuất năm 1987, trọn bộ 36 tập
http://vnvista.com/nhat_chi_mai/phim-hong-lau-mong-1987-78934

Advertisements