CHÙM THƠ PHAN CUNG VIỆT (Việt Nam)
ĐĂNG TRONG TẠP CHÍ ASEAN

Bản dịch sang tiếng Anh: Trần Hoàng Nam (Việt Nam)


POEM

Poem will come from the naive side of our heart?
Or it will come from the sophisticated side of our mind!?

Spending a sleepless night without a writing single word
I wonder, my life could end up wandering in the field of poem …

Thus both of the sides are all indispensable
As a night to the day, and a day to the night

Written in Phe Village, April 2012

VĂN CHƯƠNG

Văn chương ở phía hồn nhiên trong trẻo của trái tim
Hay ở phía thần kinh siêu dị biệt!?

Loay hoay mãi trắng đêm không nỡ cầm bút viết
Nhỡ cuối đời lại lạc lối văn chương …

Thôi cả hai cũng là cần thiết
Như đêm cần ngày, như ngày cần đêm .

Bản Phè, 4.2012

LISTENING TO THE LETTERS

The letters from the novel told me:
Let’s be patient, my friend,
The genius has not came to you yet

The letters from the poem told me:
‘Don’t be so noisy, my friends’
The genius has not came to you yet

Written in the O.P. Village, April 2012

NGHE CHỮ

Tôi nghe trang văn nói với tôi
Bình tĩnh bạn ơi
Thiên tài chưa đến

Lại nghe những câu thơ nói với tôi
Đừng ồn ào thế các bạn ơi
Thiên tài chưa về cùng các bạn …

Xóm Mổ, 4.2012

THRIVING LIFE

In the multicolor universe, the colorful flowers are flourishing,
The life, too is prospering

But at the end, a reality of all of dreams
Is the color of your bra today

That’s enough for life to thrive
As endless milk is pouring into our life

North Pole’s Heat, May 2012

HUY HOÀNG SỐNG

Đất trời muôn màu, hoa lá muôn màu
Muôn sắc muôn hương sự sống

Dồn nén lại cho ta thực mộng
Hỏi hôm nay em nịt vú màu gì ?…

Một nét ấy giục ta huy hoàng sống
Tuôn trào bầu sữa thiên di …

Nắng cực Bắc, 5.2012

DUST OF LAND

People think, land is a throne
People fight, for land as for the gold
Who could know, land is just a dust
Coming out from every human fate !!!

Phe Operating Theater, May 2012

BỤI ĐẤT

Người ta tưởng đất là ngai vàng
Cướp giật nhau đất là vàng tấm
Mà không biết đất chính là hạt bụi
Bay ra từ số phận mỗi chúng ta !…

Advertisements