Les Roes
Xin mời vào đường link này nghe nhạc, ngắm hoa HỒNG:
http://www.vietnam4all.net/LesRoses.pps
* Đoàn Đức Thành trong mắt nhìn của HS cuongtuse. …

Advertisements