Tìm hiểu câu hát làn điều dân ca Việt Nam

"Tìm hiểu câu hát làn điệu dân ca Việt Nam":
http://www.youtube.com/watch?v=Hy7MNvbmdKg&feature=youtu.be

(vtv4 -CHÀO VIỆT NAM)
* Lên đồng. Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

Advertisements