Tràng Giang-Huy Cận-Giọng ngâm: Đoàn Yên Linh,Tô Kiều Ngân, Phạm Thanh Tùng, Hồng Vân

Giọng ngâm Đoàn Yên Linh:
http://amnhac.fm/index.php/nhac/N/79-ngam-tho/66-hai-sac-hoa-ti-gon/659-trang-giang-huy-can-doan-yen-linh
Giọng ngâm Tô Kiều Ngân:
http://www.youtube.com/watch?v=jOsDaLxe1pA
Giọng ngâm Phạm Thanh Tùng:
http://www.youtube.com/watch?v=DHYbcQnoACE
Giọng ngâm Hồng Vân:
http://www.youtube.com/watch?v=B-JA15cry6s&feature=related
* Nhà thơ Huy Cận và KTS Đoàn Đức Thành. Ảnh: Nguyễn Đình Toán. …

Advertisements