Lá diêu bông – thơ Hoàng Cầm – Giọng ngâm: Đoàn Yên Linh, Hoàng Thiện Tùng

Giọng ngâm Đoàn Yên Linh:
http://www.youtube.com/watch?v=ub6vmXoMvAo
Giọng ngâm Hoàng Thiện Tùng:
http://www.youtube.com/watch?v=ghZQhMwzIxo
* Nhà thơ Hoàng Cầm (áo đỏ) trong Lễ cưới hai con KTS Đoàn Đức Thành: Hồ Minh Hùng và Đoàn Hồ Điệp tại khách sạn Phú Gia, Hà Nội (1994).

Advertisements